You have reached Talila Stan's old astrology site

for Talila Stan's old English site press here,
for Talila Stan's new astrology site press here

הגעתם לאתר הישן של טלילה סטן


כדי להגיע ל אתר החדש לחצו כאן


ביום 9.11.03
החלה
הספירה לאחור


שעון חול

9.11

11.9
נבואות הזעם של
"מגן הדוד השמיימי"
ראה גם את התצפיות המדהימות הבאות:
מה מבשר מגן הדוד לעתיד המדינה
תצפית תשס"ד
תצפית לאריאל שרון ובחן כיצד הן מתגשמות בימים אלה

בקרוב
האתר החדש
של
טלילה סטן

צרו קשר


הגולשים מוזמנים להביא לידיעתי ידיעות ומאמרים שהופיעו בנושא האסטרולוגיה, לשלוח הערות ולתרום הארות ותובנות לניתוחי מפות ולכל נושא.
מדור גולשים כותבים ייפתח כאן בקרוב.
דף מידע לסקירת אירועים מיוחדים הקשורים באסטרולוגיה
מופיע בכתובת talilastan.com במקום האתר של טלילה סטן שיצא לחופשת התארגנות מחדש
האתר של טלילה סטן מתחדש בימים אילו - לחצו כאן כדי להגיע לאתר החדש

מגן הדוד השמימי מגן הדוד השמימי בעת ליקוי הלבנה - כך הוא נראה מישראל
ביום 9.11.03
החלה הספירה לאחור

ביום זה נוצר מערך כוכבים דרמתי
שלא ארע מאז ומעולם

מגן דוד ובו ליקוי לבנה

המערך הכוכבי הנדיר מבשר על פורענות גדולה הצפויה בעוד 5 שנים – זאת במידה ולא נתקן את דרכינו תוך 5 חודשים (152 ימים) מהרגע שבו המערך הכוכבי נוצר ביום 9.11.03נבואות הזעם של "מגן הדוד השמיימי" מתגשמות:
בתצפית שהופיעה באתר ביום 7.11.03 כתבתי: 
"ליקוי הלבנה במזל האדמה שור מסמל רעידת אדמה... בולענים ייווצרו ליד ים המלח"
ואחרי 4 שבועות בדיוק דווח בתקשורת*: "בולענים מסוכנים נוצרים ליד ים המלח"
ואחרי 3  חודשים: רעידת אדמה בישראל ביום 11.2.04,  מוקד הרעש בים המלח

*רינו צרור בתוכנית "דין וחשבון" בערוץ 10, 5.12.03

כוכב לכת חדש?
הגוף השמיימי החדש, שקיבל את השם "סדנה" על שמה של אלת הים במיתולוגיה האסקימוסית, מקיף את השמש מעבר למסלולו של פלוטו, שהיה עד כה כוכב הלכת המרוחק ביותר מהשמש.חדש: תצפית לאריאל שרון
"טבעת החנק המשפטית מתהדקת סביב שרון בסוף ינואר והוא יאלץ לעזוב או בפברואר, או לכל היותר באפריל יהיה משבר ממשלתי חמור ואז הוא יעזוב."  
הדברים שודרו ביום 27.12.03 ברשת ב'משפט האסטרולוגיה
נגד שר המשפטים טומי לפיד -  פסק הדין צפוי באפריל.


בקרוב תופענה כאן הכתבות האקטואליות הבאות
כוכב חדש במערכת השמש?
ליקוי לבנה במגן דוד (9.11.03) - בעקבות ליקוי החמה בצלב הגדול (22.8.99) ?
מפת הלידה של מדינת ישראל
מפת הלידה של אריאל שרון
ה-ללמ"ד ומזל מאזניים
כיצד ישפיע ה-ללמ"ד על העולם

 

hebrew