כוכב לכת חדש?
הכתבה המלאה בקרוב


הגוף השמיימי החדש, שקיבל את השם "סדנה" על שמה של אלת הים במיתולוגיה האסקימוסית, מקיף את השמש מעבר למסלולו של פלוטו, שהיה עד כה כוכב הלכת המרוחק ביותר מהשמש. "סדנה" התגלה ב- 14.11.03 - 5 ימים לאחר הופעת מגן הדוד השמיימי, עובדה שמדגישה את סמליות המספר 5 בכל הקשור במגן הדוד שאחד מששת קודקודיו חסר בעת ליקוי הלבנה.

פרט מאלף הוא שביום 13.11.03 פרסם עתון "העיר" צילום של 5 גברים בלבוש אתלטים מסודרים בפירמידה בצורת מגן דוד חסר. מתחת לצילום נכתב "מגן הדוד החסר, מתוך עבודה של ארז ישראלי, מטריד".

בקרוב תופיעה באתר כתבה על "סדנה", כוכב שסמיכות התגלותו של להופעת מגן הדוד השמיימי אומרת דרשני. כמו כן אני מקווה לפרסם בקרוב את צילום "מגן הדוד החסר".