כוכבים שעל המירקע וברקיע - לכבוד מזל אריה, מזל הדראמה, העלנו מדור המוקדש לסיפורים קטנים על כוכבים גדולים, ברוח מזל החודש.

כוכבים נוצצים במזל דלי

כוכבים נוצצים במזל אריה

כוכבים נוצצים במזל מאזניים

כוכבים נוצצים במזל קשת

כוכבים נוצצים במזל עקרב

כוכבים נוצצים במזל שור

כוכבים נוצצים במזל טלה

כוכבים נוצצים במזל סרטן

כוכבים נוצצים במזל דגים

כוכבים נוצצים במזל בתולה

כוכבים נוצצים במזל גדי

כוכבים נוצצים במזל תאומים