אסטרולוגיה ואישים ההסתכלות על אישים מפורסמים מההיבט האסטרולוגי שלהם נותנת לנו פרספקטיבה נוספת להבנתם והיא גם שעור באסטרולוגיה

הנסיך צ'רלס