סקירת הספר "דיאטת השלום העולמי"

ביום חמישי 9/2 החל מהשעה 19:00 תערך השקת הספר "דיאטת השלום העולמי". כל עבודת התרגום וההוצאה לאור נעשתה בהתנדבות וכל המימון נעשה באופן פרטי וללא מטרת רווח. כל ההכנסות יוקדשו להדפסת מהדורה גדולה להפצה מסחרית בכל הארץ. זהו ספר חזק ותמיכתכם חשובה על מנת שנוכל להפיצו לכל חנויות הספרים.

להלן סקירת פרקי הספר.

פרק 1 – כוח האוכל
הפרק מציג את חשיבותו ומרכזיותו של המזון בחיינו, וכיצד הוא מגדיר את אישיותנו, את קשרינו עם הסובבים אותנו ואת האמונות שלנו. מה ההבדל למעשה בין מזון מן הצומח למזון מן החי? מה ההבדלים הבסיסיים בדרכי הייצור של המזונות השונים? איזו אכזריות נדרשת כדי לייצר מזון מן החי? מה דרוש כדי לשנות את התרבות ההרסנית שלנו?

פרק 2 – שורשי תרבותנו
התרבות שלנו היא ביסודה תרבות של רעייה, שקמה כאשר שבטים נודדים בארם נהריים החלו לביית כבשים לפני כעשרת אלפים שנה. הם השתלטו על מזונם, חיי הרבייה והניידות של הכבשים, ולבסוף למדו לסרס ולהרוג את הזכרים כך שרוב העדרים כללו בעיקר נקבות עם איִילים אחדים. באלפי השנים הבאות בויתו העזים, הפרות, הסוסים והגמלים. בהדרגה הופיעו המושגים של בעלות על הרכוש ושושלות זכריות.
הכתבים המוקדמים של תרבותנו, כמו האיליאדה והתנ"ך, מציגים תרבות שמרוכזת בעיקר סביב אכילת בשר, רעייה, עבדות ועליונות גברית. ועד היום התרבות והכלכלה שלנו מרוכזות סביב המוטיבים האלה. הפרק ממשיך ומציג את הפרשנות המקובלת הזו להתפתחות התרבות האנושית ומעמת אותה מול פרשנויות שמראות שלפני השתלטות תרבות הרעייה, רווחו תרבויות אנושיות שלוות ושיתופיות. הפרק מסתיים בתיאור המהפכה הטבעונית שקורמת עור וגידים בימינו.

פרק 3 – הטבע של האינטליגנציה
כיצד התרבות שלנו מעודדת אותנו להיות "אוכלי-כל" במוצרים שלה, וכיצד אכילת בעלי חיים היא הבסיס של תרבות הצריכה. כולנו חלק ממשהו גדול יותר ולכל אחד יש מטרה בפני עצמו, והאלימות שאנו מפעילים כלפי בעלי החיים הורסת את האינטליגנציה שמחברת בין כל הדברים. החיבור הזה נמצא בכל, ומה שאנו עושים לבעלי החיים, כך אנו עושים לבסוף לעצמנו. יותר מתמיד, משפחות מתפרקות, ילדים ננטשים ואנשים מרגישים את הניכור של להיות "יחידת ייצור" בודדה במערכת הכלכלית חסרת הלב והתחרותית. אנו ממלאים את בעלי החיים בתרופות וסמים, כך אנחנו מציפים את תרבותנו בתרופות וסמים. אנו מכריחים את בעלי החיים לחיות בצפיפות, עם אוויר ומים מזוהמים, כך אנו חיים יותר ויותר בצפיפות וניזונים מרעלים. הפרק ממשיך ומתאר את כל הזוועות שנעשות דרך שגרה לבעלי החיים וכיצד הן משקפות את תרבותנו שלנו.

פרק 4 – לרשת את בחירות המזון שלנו
כיצד בני האדם עוברים אינדוקטרינציה וכיצד אמונות על חשיבות המזון מן החי לבריאותנו והטעם שלו עוברים למעשה בירושה, מבלי שאיש יטיל בכך ספק. מה תפקיד הלחץ החברתי והפרסומות בצורך שלנו להיות "כמו כולם" במה שאנו אוכלים. כיצד הממסד הרפואי מעודד זאת כדי להרוויח כסף ולשמור על "הביטחון התעסוקתי" שלו. למה טעמו של בשר הוא עניין תרבותי ואיך למעשה דרושה הסוואה של טעמו האמיתי ודרכי ייצורו כדי לגרום לנו לאכול אותו. כיצד בשר ומוצרי חלב גורמים לנו להתמכרות.

פרק 5 – האינטליגנציה של פיזיולוגיית האדם
מהם ההבדלים בין בני האדם לבעלי חיים טורפים ומדוע אנו לא מותאמים לאכול בשר. האם מישהו מאתנו באמת מסוגל לאכול בעל חיים אחר, עם הפרווה, העצמות ותכולת המעיים, כפי שעושים טורפים אמיתיים?
מהם המרכיבים של המזון מן החי? כיצד מרכיבים "מהוללים" כמו חלבון מן החי מרעילים למעשה את גופנו. כיצד השתרשו בתרבותנו מיתוסים מוטעים כמו הטענה שחלבון צמחי אינו "חלבון מלא". הפרק מציג מחקרים מדעיים שמראים כיצד מזון מן הצומח תורם לבריאותנו ומספק את כל רכיבי המזון הדרושים לנו, ומחקרים מדעיים שמראים כיצד מזון מן החי אחראי לרבות מהמחלות המודרניות, הן בכוחות עצמו והן כתוצאה מכל התוספים הרעלים שמתווספים לו במהלך הייצור.

פרק 6 – ציד ורעיית החיים בים
הפרק מציג את ההרס והאכזריות הבלתי נתפסים של תעשיית הדיג וחוות הדגים. הדגים הם מזון רעיל לבני האדם בדיוק כמו בשר בעלי חיים יבשתיים. הפרק מתאר את ההשלכות הסביבתיות החמורות, את הכחדת המינים בים וכיצד רוב השלל שנלכד בים משמש למעשה לפיטום דגים בחוות ולמספוא בקר ועופות. המשך הפרק מתאר את האינטליגנציה של הדגים והרגישות שלהם.

פרק 7 – השליטה בנשיות
הפרק סוקר את האכזריות והזוועות שבתעשיות החלב והביצים. למה זה לא טבעי לנו לאכול את המוצרים האלה ומהן ההשפעות הבריאותיות והתרבותיות של אכילת המוצרים, כמו למשל, ירידת גיל הווסת הראשונה בנשים.

פרק 8 – המטאפיזיקה של המזון
כיצד אכילת בשר משפיעה עלינו באופן נפשי ורוחני. למה אנחנו חייבים לנתק את עצמנו מטוב הלב הבסיסי שלנו כדי להצליח לאכול מזון מן החי. כיצד האלימות והאכזריות שבמזון שלנו מופיעות בכל רובדי החברה. כיצד נוכל לשנות זאת באמצעות טיפוח חמלה לבעלי החיים.

פרק 9 – מדע מצמצם ודת
כיצד המדע שולל את זכות הקיום מבעלי החיים. כיצד המדע מסייע לתאגידים ולאליטה לשלוט בקלות רבה יותר בבני אדם ובבעלי חיים כאחד. כיצד הוא גורם לנו להשתעבד לתעשיות הנפט והחקלאות.
כיצד הדת מניחה אותנו מעל בעלי החיים ומקדמת את ענייניה של האליטה השלטת. כיצד הדת המודרנית עיוותה את המסורות הצמחוניות של כמה ממבשרי הדתות המוקדמים כמו ישו ובודהה כדי להתאים אותן לתרבות הרעייה.

פרק 10 – דילמת העבודה
הפרק מביא עדויות ממקור ראשון של עובדים במשקים המתועשים. התעשייה הזו היא האכזרית ביותר בעולם לא רק למוצריה, אלא גם לעובדיה, כשיש בה את שיעור הפציעות והשחיקה הגבוה ביותר. הפרק מביא את ההשלכות על האנשים שנאלצים לעשות את העבודה המלוכלכת שלנו, וכל זאת בדרך המהירה ביותר, שאינה מתחשבת בבעלי החיים או בעובדים, כדי למקסם ככל האפשר את הרווחים.

פרק 11 – מרוויחים מהרס
הפרק מתאר במספרים כיצד המשקים המתועשים הם התעשייה הבזבזנית וההרסנית ביותר ומתמקד בהרס סביבתי, זיהום אוויר ומים, הרס יערות ובתי גידול, סחף קרקעות. הפרק משווה בין כמויות האדמה והמים שדרושות לגידול מזון צמחי מול מזון מן החי ומראה כיצד גידול של יבול אחד בלבד למספוא, כמו תירס וסויה, מחריבים את האדמות החקלאיות, כיצד הרשויות הממשלתיות מעלימות את המידע הזה מהציבור, וכיצד הרפואה תומכת בתיאוריית ה"גנטיקה" כדי להסביר את כל המחלות המודרניות ולהימנע מהתייחסות למקור האמיתי שלהן – המזון מן החי.

פרק 12 – מענה לכמה התנגדויות
הפרק מפריך התנגדויות שמועלות דרך קבע נגד מעבר לתזונה צמחית, כמו הטענה שלבעלי החיים אין נשמה ואין משמעות מבחינה מוסרית, והטענה שרוב תזונת האדם הקדמון התבססה על בשר ציד. פרק זה מראה את חוסר הביסוס של התנגדויות מדעיות והתנגדויות דתיות. 

פרק 13 – להתפתח או להיעלם
ניתוח פסיכולוגי של ההתעלמות שלנו מהסבל שאנו גורמים לבעלי חיים. כיצד עלינו להתפתח רוחנית כדי להיות מוסריים יותר. למה הטבעונות נמצאת בבסיס כל שינוי לטובה שנבקש לבצע בעולם.

פרק 14 – מסע השינוי
סיפור חייו של וויל טאטל ומסעו האישי לטבעונות.

פרק 15 – לחיות את המהפכה
כיצד תתחיל המהפכה הרוחנית והתרבותית שקוראת לנו. מהם המפתח והמניע לטבעונות. כיצד אנו יכולים להיות חלק מן הפתרון במקום חלק מן הבעיה. הפרק נותן דוגמאות לדרכים אישיות לקידום טבעונות ומראה כיצד יראו הימים האחרונים של אכילת בעלי חיים.

Subscribe
הרשמה לעדכונים
guest

 

3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
ליאת
ליאת
4 בפברואר 2012 6:44

מתה לקנות את הספר !!!!!! אבל אני מהצפון נקווה שבקרוב תהיה אפשרות להשיג אותו גם כאן עם אל בסטימצקי או צומת ספרים לפחות בחנויות הטבע באיזור

צוות האתר
Reply to  ליאת
7 במאי 2012 10:41

מתה לקנות את הספר !!!!!! אבל אני מהצפון נקווה שבקרוב תהיה אפשרות להשיג אותו גם כאן עם אל בסטימצקי או צומת ספרים לפחות בחנויות הטבע באיזור

ניתן לרכוש את הספר מחיר מוזל בחנות קדמת עדן (דיזינגוף 91 תל אביב) או בבודהה בורגר (יהודה הלוי 21 תל אביב) ובמחיר מלא בכל חנויות הספרים בכל הארץ.

ניתן לקרוא פרקים לדוגמא ולרכוש את הספר במהדורה אלקטרונית באתר מנדלי מוכר-ספרים ברשת.

נדב
נדב
Reply to  צוות האתר
28 בפברואר 2016 10:17

כרגע הספר חינם במנדלי